NIP: 782-10-07-018
REGON: 630285696
KRS: 0000016290 Sąd Rejonowy w Poznaniu
Kapitał zakładowy: 3.174.000,00 PLN