Fabryka Urządzeń
Przemysłowych
Sp. z o.o.
ul. Mogileńska 50,
61-044 Poznań
tel. (0-61) 873-00-00
e-mail: management@fup.pl
 
[TOP]